Vuosikokouskutsu 2016

KUTSU

Olarin koulu ja koti –yhdistys ry:n (OKKY) VUOSIKOKOUS

Aika: 21.9.2015 klo 18
Paikka: Olarin koulu, tekstiilityön luokka

Ohjelma:

 • Rehtori Kaisa Tikka kertoo koulun ajankohtaisista asioista
 • OKKYn toiminnassa mukana olleet vanhemmat kertovat lyhyesti yhdistyksen toiminnasta
 • Vuosikokous & sääntömääräiset asiat

Pääset myös mukaan suunnittelemaan tulevan kauden toimintaa yhdessä aktiivisten opettajien ja muiden vanhempien kanssa. Olarin koulu ja koti – yhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki Olarin koulun ja lukion oppilaiden vanhemmat ja huoltajat.

Tervetuloa mukaan OKKYn toimintaan!

Carita Lahti, puheenjohtaja

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1348635578498773/

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuosikertomuksen esittäminen
 6. Tilinpäätöksen esittäminen
 7. Tilintarkastajain lausunnon esittäminen
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
 11. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
 12. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
 13. Johtokunnan jäsenten valinta
 14. Kahden toiminnan tarkastajan ja kahden varahenkilön valinta
 15. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. Kokouksen päättäminen
Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Hyvää ja aurinkoista kesää

Olarin koulu ja lukio on tunnettu erinomaisesta hengestään. Tervetuloa mukaan kehittämään edelleen Olarin koulun ja lukion hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä sekä ylläpitämään mahtavaa yhteishenkeä.

Olarin koulun ja lukion vanhempainyhdistys on osaltaan jo lähes neljännesvuosisadan ajan edistänyt koulun ja lukion yhteishenkeä aktiivisella toiminnallaan. Yhdistys jakaa vuosittain stipendejä kaikille luokka-asteille ja ruusuja ylioppilaille, rahoittaa opintoretkiä, luokkatoimintaa ja vanhojentansseja, tukee rahallisesti hankintoja oppilaiden ja opiskelijoiden hyödyksi ja iloksi sekä järjestää koko koulun teemapäiviä, vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia oppilaille sekä vanhemmille.

Kaikki koulun ja lukion oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat ovat tervetulleita osallistumaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Ilman aktiivisia vanhempia ei voi olla toimivaa vanhempainyhdistystä. Koulun ja lukion hyvää yhteishenkeä kuvaa se, että suuri osa oppilaiden sekä opiskelijoiden perheistä on vuosittain osallistunut toimintaamme.

OKKY toivottaa kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Jäsenmaksut kaudelle 2015-2016

OKKYn toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla. Olarin koulun ja lukion vanhempainyhdistykseen voivat kuulua kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö.

Jäseneksi voit liittyä maksamalla 20 euron jäsenmaksun tai olemalla yhteydessä OKKY:n puheenjohtajaan

Jäsenmaksutiedot
TILINUMERO: Nordea FI29 1112 3000 3318 32
SAAJA: Olarin koulu ja koti –yhdistys ry
JÄSENMAKSU 2015-2016: 20 euroa
VIITENUMERO lapsesi luokka-asteen mukaisesti:
yläkoulu 7. luokka/1012
yläkoulu 8. luokka/1025
yläkoulu 9. luokka/1038
lukio 1. luokka/1041
lukio 2. luokka/1054
lukio 3. luokka/1067
lukio 4. luokka/1070

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | 2 kommenttia