Luokkatoiminta ja yhdysvanhemmat

 

Aktiivisen luokkatoiminnan vaikutukset

 • lasten kouluviihtyvyys lisääntyy
 • vanhemmat, oppilaat ja opettaja tutustuvat toisiinsa
 • lisää turvallisuudentunnetta ja turvaverkostoja luokan kaikille lapsille
 • tiedonvälitys helpottuu ja monipuolistuu
 • vanhemmat tukevat opettajaa työssään, opettajan oppilaantuntemus vahvistuu
 • vanhemmat näkevät lapsensa osana isompaa ryhmää
 • ongelmat vähenevät ja niiden ilmaantuessa niistä on helpompi puhua

Yhdysvanhemmat

Luokkatoimintaa organisoivat yhdysvanhemmat, jotka luokan vanhemmat valitsevat keskuudestaan. Yhdysvanhempien tukena voi toimia 2-4 vanhemman ryhmä. Henkilöitä näissä rooleissa voidaan vaihtaa 1-2 vuoden välein.

Yhdysvanhempien tehtävät

 • Toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojan ja oppilaiden vanhempien välillä
 • Toimia yhteyshenkilönä luokan ja OKKYn välillä
 • Koota vanhempien yhteystiedot, erityisesti sähköposti, ja ylläpitää niitä. Kannattaa tehdä heti ensimmäisessä tapaamisessa!
 • Avata luokalle tili, jos se katsotaan tarpeelliseksi
 • Organisoida luokan mahdollista varainkeruuta
 • Olla aloitteellinen ja järjestää yhteistyössä muiden vanhempien ja luokanvalvojan kanssa yhteisiä vanhempien ja luokan juhlia, retkiä, tapaamisia jne. innokkuuden mukaan. (esim. pikkujoulut tai kaamosjuhlat ja erilaiset ulkoilutapahtumat yms.).
 • Motivoida ja delegoida tehtäviä tarvittaessa muille vanhemmille
 • Huolehtia luokanvalvojan muistamisesta jouluisin/keväisin
 • Raportoida luokan toiminnasta vuosittain (toukokuussa) OKKYlle
 • Välittää tietoa tehdystä työstä (esim. luokan kansiossa) seuraaville yhdysvanhemmille.
 • Osallistua aktiivisesta kaikkien yhdysvanhempien yhteisiin tapaamisiin
 • Osallistua luokan vanhempaintoimintaan aktiivisena toimijana oman yhdysvanhemmuuden jälkeenkin

Esimerkkejä luokkatoiminnasta

 • Juhlat, esim. pikkujoulut, laskiainen, vappu tai halloween
 • Ulkoilutapahtumat, esim. pesäpallo-ottelu lasten ja vanhempien välillä, pyöräretki ja piknik
 • Tilaisuudet, esim. äitien ja tyttöjen yhteinen kauneudenhoitoilta tai poikien ja isien yhteinen mopon/polkupyörien tuunaus tai kokkausilta
 • Opintokäynnit, esim. jonkun vanhemman työpaikalla tai muut retket

K.Pärssinen 14.2.2012