OKKYn terkut syyslukukauden 2018 alussa


Kevät- ja syystapahtumia

Kevätlukukaudella OKKY myönsi tukea mm.
– stipendit ala- ja yläkoulu, sekä lukio, yht. 1025 €
– 9- luokkalaisten luokkaretket
– ruusut koulun päättäville 9- luokkalaisille ja lukiolaisille
Syyslukukaudella OKKY on myöntänyt viimeisimpänä tukea abiturienttien penkkarikuluihin (600€).

Yhdistyksen käyttövarat ovat tällä hetkellä n. 1800 €.

 

OKKYn jakautuminen erillisiin yhdistyksiin koululle ja lukiolle

Viimeisimmässä OKKYn hallituksen kokouksessa tehtiin suunnitelmia vanhempainyhdistyksen jakaantumisesta erillisiin yhdistyksiin lukiolle ja peruskoululle.
OKKYn hallitus valmistelee ehdotuksen syksyn 2018 vuosikokoukseen.
Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että nykyinen OKKY jatkaisi pelkästään peruskoulun vanhempainyhdistyksenä ja lukiolle perustettaisiin uusi yhdistys. Hallitus päätti valmistella ehdotuksen OKKYn sääntömuutoksista tulevaan vuosikokoukseen. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 3.9.2018 valmistelukokoukseen, jossa laaditaan sääntöluonnokset.

Lukion osalta huomioitavaa: samoihin, uusiin tiloihin muuttaa myös Pohjois-Tapiolan lukio. Tämä on hyvä ottaa huomioon lukion vanhempainyhdistystä perustettaessa. Olarin lukion vanhempainyhdistyksen kannattanee kuitenkin aloittaa itsenäisenä ja tehdä mahdolliset muutokset myöhemmin.
Uuden lukion vanhempainyhdistyksen perustamiselle voisi olla hyvä tilaisuus 24.10.2018 lukion 2.- 3. -luokkalaisten vanhempainillan yhteydessä. Mukaan pitäisi tällöin toki kutsua myös 1.- luokkalaisten vanhempia. Tarvittaessa tästä saa lisätietoa rehtori Kaisa Tikalta.

 

OKKYn stipendirahasto

 

Stipendirahaston varat tällä hetkellä: 18973,65 € (19.8.2018). Varat on määritelty rahastoon erillisillä säännöillä.
Valmistellakseen yhdistyksen muutosta OKKYn hallitus päätti 20.8. kokouksessaan lakkauttaa stipendirahaston. Rahaston varat jaetaan kevään 2017 oppilasmäärien perusteella (eli tilanne ennen koulun ja lukion jakautumista ja alakoulun perustamista Olarin kouluun): peruskoulu 269 oppilasta, lukio 388 oppilasta. Päätettiin myös, ettei stipendirahaston varoja käytetä ennen kuin stipendirahasto on jaettu, lukuun ottamatta 475 € summaa, joka on aiemmin päätetty irrottaa pääomasta stipendeihin.

Vuosikokous

OKKY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 8.10.2018 klo 18 Opinmäessä.
Tähän kokoukseen toivotaan runsaasti koulun ja kodin yhteistyöstä kiinnostuneita vanhempia, jotta
uudet yhdistykset pääsevät aloittamaan toimintansa.
Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä kotijakoulu@gmail.com tai Satu Kullas, p. 040 3024030.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Opiskelu ulkomailla – tilaisuus 18.4. klo 18

OKKY järjestää keskiviikkona 18.4 alkaen klo 18 lukion vanhempainillan yhteydessä tilaisuuden aiheesta ”Opiskelu ulkomailla”, lukion auditoriossa.

Tilaisuudessa  kerrotaan ulkomaisista opiskelumahdollisuuksista; joko koko tutkinnon suorittamisesta ulkomailla tai suomalaisen tutkinnon ohessa suoritettavasta vaihto-oppilaslukukaudesta.

Alussa OKKY:n edustaja ja lukion OPO Jutta Taskinen kertovat mm. erilaista hakemiseen liittyvistä käytännöistä. Tämän jälkeen päästään itse asiaan, eli tilaisuuden vieraat kertovat omista kokemuksistaan opiskelusta ulkomailla, mitä haasteita se tuo ja mitä ovia se aukaisee tulevaisuutta ajatellen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin opiskelijat kuin vanhemmatkin.

Terveisin,

OKKYn hallitus

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Olarin koulu ja koti-yhdistyksen keväinen tervehdys koteihin! / Spring greetings from the OKKY parent-teacher association!

Olarin koulu ja koti –yhdistys (OKKY) on peruskoulun ja lukion yhdistys, joka osallistuu aktiivisesti koulun toimintaan esimerkiksi organisoimalla ja tukemalla eri tapahtumia. Kaikki Olarin koulun ja lukion oppilaiden vanhemmat ovat OKKYn jäseniä.

Nyt kun Olarin kouluun kuuluu myös uutena alakoululaisia, on aika lähteä uudistamaan toimintaa. Miltä kuulostaa syksyksi alustavasti ylä- ja alakoululaisille yhteisenä tapahtumana kaavailtu halloween-disco kammokujineen? Entä mitä muuta voisimme järjestää?

Moni kiva juttu vaatii kuitenkin rahaa … OKKYn järjestämä toiminta rahoitetaan huoltajilta kerättävillä jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu lukuvuodeksi 2017-2018 on 20 €.

Jäsenmaksun maksamalla mahdollistat mm:

  • luokkien retkien tukeminen (2350 € v.2017)
  • koulun päättäville hankitut ruusut (800 € v.2017)
  • tsempparistipendit opettajien jaettavaksi (1400 € v.2017)
  • ajankohtaista ohjelmaa (esim. luennot) peruskoulun ja lukion vanhempainiltoihin

Jäsenmaksun maksaminen hoituu näillä tiedoilla:

Saaja:            Olarin koulu ja koti –yhdistys ry

Tilinumero:    Nordea FI29 1112 3000 3318 32

Käytä luokka-astekohtaista viitenumeroa!

Luokka-aste:                       Viitenumero:

alakoulu 1. luokka               1012

alakoulu 2. luokka               1025

alakoulu 3. luokka               1038

alakoulu 4. luokka               1041

alakoulu 5. luokka               1054

yläkoulu 7. luokka               1070

yläkoulu 8. luokka               1083

yläkoulu 9. luokka               1096

Jos olet jo syksyllä maksanut jäsenmaksun on homma ok =)

Jos haluat olla mukana myös muuten kuin jäsenmaksun maksamalla, olet lämpimästi tervetullut hallituksen kokouksiin. OKKYn hallitus valitaan vuosikokouksessa syyslukukauden alettua. Silloin on siis mahdollisuus päästä hallitukseen mukaan. Mutta kaikki OKKYn hallituksen kokoukset ovat avoimia, joten tule ihmeessä vaikkapa seuraavaan kokoukseen, joka pidetään Olarin koululla, Olarinniityntien opettajainhuoneessa 25.4. klo 18.

Suuret kiitokset jo etukäteen kaikille avusta!

Kevätterveisin,

Satu Kullas (pj)

Olarin koulu ja koti –yhdistys ry

www.okky.fi

***********************************************************************************

Olarin koulu ja koti –yhdistys (OKKY) is the parent-teacher association of the Olari school and lukio and it actively supports school and student activities and events. All parents of children in the Olari school and lukio are members of OKKY.

Now, with the Olari school newly including primary students as well, it’s also time for some new activities, too. How about a Halloween disco with a kammokuja (spooky alley) in the autumn, as a shared event for grades 1–9? That’s been preliminarily planned. What else might we organise?

Most fun things require resources, though … activities that OKKY arranges are financed by membership fees collected from parents. The fee for the school year 2017–2017 is 20€.

By paying the fee, you support for example the following:

  • support for class trips (2350€ in 2017)
  • roses for graduating students (800€ in 2017)
  • tsempparistipendi – a sum awarded by teachers to those who have made some significant improvement in their work (1400€ in 2017)
  • other events on timely topics, e.g. guest lectures, during school parent-teacher evenings

Here’s how you can pay:

Recipient:      Olarin koulu ja koti –yhdistys ry

Account:        Nordea FI29 1112 3000 3318 32

Please use the reference number for your child’s grade level!

 

Grade:                                 Reference:

primary, grade 1                 1012

primary, grade 2                 1025

primary, grade 3                 1038

primary, grade 4                 1041

primary, grade 5                 1054

secondary, grade 7             1070

secondary, grade 8             1083

secondary, grade 9             1096

If you already paid last autumn, all is well =)

If you want to participate more than just paying the membership, you are warmly welcome to our meetings. The OKKY board is elected yearly in the autumn when the school year starts. That’s your opportunity to join in on the board. However, all meetings are open and so feel free to come to our next meeting, which will be held in the teachers’ room on the second floor of the Olari school at Olarinniityntie on April 25th at 18:00.

Thank you to everyone for your support!

With spring greetings,

Satu Kullas on behalf of Olarin koulu ja koti –yhdistys ry

www.okky.fi

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Olarin koulun ja Olarin lukion vanhempainyhdistyksen lausunto koulu- ja lukioverkkoasiaan

OKKY on toimittanut tänään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle lausunnon tukeakseen koulun ja lukion tavoitteita liittyen suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaan. Lausunto on alla. Lisätietoja suunnitelmasta löytyy täältä.

Olarin koulun ja Olarin lukion vanhempainyhdistyksen lausunto koulu- ja lukioverkkoasiaan

Vanhempainyhdistys pitää esitystä tällä hetkellä parhaana mahdollisena ratkaisuna.

Olarin koulu ja lukio pystyvät toisistaan erillisinä kouluina toteuttamaan oppilas- ja opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa. Peruskoulu voi järkevöittää lukujärjestysaikojaan, sekä jaksojärjestelmäänsä paremmin peruskoululaisia palvelevaksi. Lukio voi tehdä kurssitarjottimen vain lukiolaisten lähtökohdista.

Olarin lukion siirtyessä pois samoista tiloista Olarin koulun kanssa, koululle jää järkevät ja riittävät tilat opetukseen laadukkaaseen hoitamiseen. Esimerkiksi kemian ja fysiikan tunteja voidaan pitää näille oppiaineille tarkoitetuissa luokkahuoneissa.

Olarin kouluun voidaan jatkossa ottaa oppilaita myös perinteiseltä oppilaaksiottoalueelta myös Olarinniityntieltä Lystimäen ja perus-Olarin suuntaan. Olarin koulu on näille oppilaille lähikoulu.

Olarin rakennuksen sisäilma paranee, kun oppilaita on rakennuksessa sopiva määrä. Tällä hetkellä rakennuksessa työskentelee yli 100 oppilasta enemmän kuin mille talo on mitoitettu.

Oppilaiden määrä suhteessa ruokalan kapasiteettiin järkevöityy, eikä oppilaiden tarvitse viettää ruokatuntiaan jonossa seisten. Lukion ei tarvitse pitää ruokatuntia kesken oppitunnin.

Hyvän käytöksen ja hyvän koulujärjestyksen ylläpitäminen helpottuu, kun oppilaita ei ole liikaa samassa rakennuksessa ja he ovat saman lain alaisia samoine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Olarin koulu- ja kotiyhdistyksen puolesta

Satu Kullas pj.

 

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Olarin koulun ja Olarin lukion vanhempainyhdistyksen lausunto koulu- ja lukioverkkoasiaan

Hyödyllistä infoa koulun ja lukion, sekä vanhempainyhdistyksen toiminnasta ma 6.11. klo 18 Opinmäen kampuksella!

Tositarina: ”Kaikki alkoi ekaluokkalaisten vanhempainillasta vuonna 2010. Koulun rehtori ihasteli kuinka paljon meitä vanhempia oli paikalla ja kertoi hieman apeana, että yläkoululaisten vanhempainillassa oli ollut paikalla vain 6 prosenttia vanhemmista. Jo silloin päätin, että yritän olla mahdollisimman paljon mukana oman lapseni koulunkäynnissä.
Vuosien varrella yhteydenpito kouluun on ollut lähinnä sovittuja keskusteluita ja lapsen kanssa keskustelua. Viime syksynä ajattelin, että yläkoulun alkaessa pitää olla entistä enemmän kuulolla miten nuorella koulunkäynti sujuu. Ilmoittauduin ensin luokan yhdyshenkilöksi ja ennen kuin huomasinkaan olinkin tiiviisti mukana myös OKKYn toiminnassa. 
OKKYssä mukana oleminen on antanut todella paljon. Oli esimerkiksi sydäntä lämmittävää lukea viime vuoden ysiluokkalaisten itse tekemiä hakemuksia luokkaretkiavustuksista ja myöntää mukavat avustukset hyvien hakemusten perusteella. Kuinka hauskaa auttaa nuoria tekemään jotain kivaa yhdessä!
OKKYssä saa myös paremman näkymän ja ymmärryksen koulun toimintaan. Tästä on hyötyä myös nuoren kanssa keskustellessa, kun voi kertoa asioista myös toisesta näkökulmasta.
Kun koulujen toiminta nyt on muutoksessa ja muutenkin koulumaailmassa tapahtuu paljon, antaa OKKYn toiminta hurjan paljon tärkeää tietoa. Ja mitä enemmän meitä vanhempia on mukana, sitä helpompi meidän on välittää tätä tietoa toisille vanhemmille. 
Harras toiveeni olisi saada lisää vanhempia toimintaan mukaan. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus olla yhdistävänä tekijänä koulujen välillä ja edesauttaa yhteisöllisyyttä. Tule mukaan!”
Lämpimin terkuin Satu Kullas
Hyödyllistä infoa koulun ja lukion, sekä vanhempainyhdistyksen toiminnasta ma 6.11. klo 18 Opinmäen kampuksella!
Suurpellon koulun ja Olarin koulun ja lukion rakenne on muuttunut elokuussa 2017. Tule kuulemaan miten muutos vaikuttaa koulujen toimintaan, ja mikä on OKKYn rooli muuttuneessa tilanteessa. OKKY eli Olarin koulu- ja kotiyhdistys on Olarin yhtenäiskoulun sekä lukion vanhempainyhdistys.
6.11.2017 klo 18
Opinmäen kampus, Lillhemtintie 1, Auditorio
Alustus keskustelulle:
Koulujen tilanne / Allan Halme, Espoon Vihreät, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan Varhaiskasvatusjaoston jäsen
Olarin koulun esittely / Maija Gustafsson,  apulaisrehtori
OKKY kodin ja koulun yhdistäjänä / Satu Kullas, OKKY ry
Esitykset suomen kielellä, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.

Samassa yhteydessä pidetään myös OKKYn vuosikokouksen lyhyt jatkokokous, jossa on mahdollisuus täydentää hallitusta. Erityisesti toivoisimme uusia jäseniä alakoulusta ja yläkoulusta, jotta osaisimme ottaa peruskoululaisten tarpeet paremmin huomioon.
Tilaisuudessa tarjolla kahvia ja pullaa pikkurahalla, ota rahapussi mukaan! =)
Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Hyödyllistä infoa koulun ja lukion, sekä vanhempainyhdistyksen toiminnasta ma 6.11. klo 18 Opinmäen kampuksella!

Tiedote

Olarin koulu- ja kotiyhdistys ry:n (OKKY) vuosikokous pidettiin Olarin koululla 20.9.2017.

Kokouksessa käsiteltiin esityslistalla ilmoitetut asiat.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Kullas ja hallituksen jäseniksi Olli Halme (rahastonhoitaja), Allan Halme, Antti Lappeteläinen, Hanne Luoto ja Mia Nores. Varsinainen opettajajäsen hallituksessa on Kaisa Tikka (Olarin lukion rehtori) ja vara-jäsenenä on Maija Gustafsson (Olarin koulun apulaisrehtori).

Yhdistyksen kokous esitti hallitukselle toiveen, että hallitus täydentää kokoonpanoaan kutsumalla toimintaan mukaan aktiivisesti toimivia henkilöitä, kuten yhdysvanhempia. Tämän vuoksi vuosikokous jätettiin vielä avoimeksi, joka tarkoittaa sitä, että haluaisimme todella mielellämme mukaan vielä lisää porukkaa, erityisesti alakoulusta.

Uuden kokouksen aikaa ei ole vielä päätetty, mutta jos toiminta kiinnostaa, olet lämpimästi tervetullut hallituksen kokoukseen maanantaina 2.10.2017 klo 18 Olarin koululle Olarinniityntie 4. Kokoukset ovat avoimia kaikille!

Jos haluat kysyä toiminnasta, ota yhteyttä kotijakoulu.olari@gmail.com.

 

 

Olarin koulu- ja kotiyhdistys ry´s (OKKY) annual meeting was held at Olari school on 20th of August.

In the meeting matters indicated on the agenda were discussed and decided. New board was also elected: Satu Kullas (chairman), Olli Halme (treasurer), Allan Halme, Antti Lappeteläinen, Hanne Luoto and Mia Nores and as teacher members Kaisa Tikka (principal of Olari upper secondary school) and Maija Gustafsson (vice principal of Olari School).

New board received a request from meeting attendants to reinforce board by inviting new members, especially from joint comprehensive school. Because of this, annual meeting was left open to complete on second meeting (not scheduled yet). This means that you still have a great chance to come along!

If you are interested, please do come to our board meeting on 2nd of October at 6 pm. Meeting is held at Olari School, Olarinniityntie 4. Board meetings are open, even if you don’t want to be a board member.

If you have questions, please contact us: kotijakoulu.olari@gmail.com.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedote

Tervetuloa OKKYn vuosikokoukseen!

Nyt on tarjolla mahtava tilaisuus päästä tekemään hyviä ja kivoja juttuja ja edistämään kodin ja koulun yhteistyötä!

OKKYn (Olarin koulu ja koti-yhdistys) toiminnassa mukana oleminen on mukavaa, eikä vaadi mitään erityistä osaamista tai valtavia panostuksia. Jos joskus olet halunnut tehdä hyvää ja olla jossain yhteisessä kivassa mukana, niin tässä on nyt siihen mainio tilaisuus! Vanhempainyhdistyksen toiminnassa mukana oleminen antaa hyvän näkymän ja ymmärryksen koulun toimintaan ja oman jälkikasvusi toimintaympäristöön siellä.

Miten tähän pääsee mukaan?

Olet lämpimästi tervetullut OKKYn vuosikokoukseen!

20.9.2017 klo 18

Kokoonnutaan Olarin koulun ja lukion tiloissa, Olarinniityntie 4, tekstiilityöluokassa (1.krs pääovelta aulasta käytävä vasemmalle) ja siirrytään siitä tarvittaessa auditorioon.

Ohjelmassa:

Rehtorit kertovat koulun ajankohtaisista asioista.

OKKYn toiminnassa mukana olleet vanhemmat kertovat lyhyesti yhdistyksen toiminnasta.

Vuosikokous & sääntömääräiset asiat

Osallistumalla pääset mukaan suunnittelemaan tulevan kauden toimintaa yhdessä aktiivisten opettajien ja muiden vanhempien kanssa.

Olarin koulu ja koti – yhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki Olarin koulun ja lukion oppilaiden vanhemmat ja huoltajat.

Tervetuloa mukaan!

Satu Kullas, puheenjohtaja

****************************

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan     valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuosikertomuksen esittäminen
6. Tilinpäätöksen esittäminen
7. Tilintarkastajain lausunnon esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
11. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle
12. Hallituksen puheenjohtajan valinta
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varahenkilön valinta
15. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. Kokouksen päättäminen

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Tervetuloa OKKYn vuosikokoukseen!

Welcome to the annual meeting of OKKY!

OKKY ry, Olarin koti- ja kouluyhdistys ry (Olari home and school association), is association of parents and teachers/school personnel of Olarin koulu (joint comprehensive school) and lukio (upper secondary school).

Our purpose is to support collaboration of home and school. Our board consists of parents and teachers and we warmly welcome new members to join us! This is possible at our annual meeting.

The annual meeting of OKKY will be held at Olarinniityntie 4 (Olarin koulu ja lukio)

20th of September 2017 at 6 pm

We will gather at käsityöluokka (handicraft class, turn from main lobby to left corridor)

On this meeting we will hear greetings from principals, and from parents who have been active in OKKY. We will also take a look at OKKY’s annual report, financial statements, plan of action and budget. And most important: elect boardmembers who will be inventing and implementing new cool, nice things to support school community!

The meeting can be partly held in English if needed.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Welcome to the annual meeting of OKKY!

Jäsenmaksut 2017 – 2018

OKKY – kodin ja koulun yhteistyön tukena, oppilaiden iloksi ja hyödyksi

Päivitys 5.9.: lukion viitenumerot on korjattu oikeellisiksi

Olarin koulu ja koti –yhdistys (OKKY) toimii yhteistyön ja yhteisöllisyyden edesauttajana oppilaille, vanhemmille, opettajille ja koululle.

Varat toimintaan yhdistys saa oppilaiden huoltajille suunnatulla jäsenmaksukeräyksellä.

OKKY jakaa vuosittain stipendejä kaikille luokka-asteille ja ruusuja koulunsa päättäville, rahoittaa opintoretkiä ja luokkatoimintaa, tukee rahallisesti hankintoja koulun oppilaiden hyödyksi ja iloksi, sekä järjestää koko koulun teemapäiviä, vanhempainiltoja ja erilaisia tapahtumia oppilaille sekä vanhemmille.

Voit tukea toimintaa maksamalla 20 € jäsenmaksun kaudelle 2017-2018.

Tilinumero: Nordea FI29 1112 3000 3318 32
Saaja: Olarin koulu ja koti –yhdistys ry
Summa: 20 € (tai vapaaehtoinen kannatusmaksu)

Luokkatasokohtaiset viitteet:

Luokka-aste / Viitenumero:
alakoulu 1. luokka / 1012
alakoulu 2. luokka / 1025
alakoulu 3. luokka / 1038
alakoulu 4. luokka / 1041
alakoulu 5. luokka / 1054
alakoulu 6. luokka  /1067
yläkoulu 7. luokka / 1070
yläkoulu 8. luokka / 1083
yläkoulu 9. luokka / 1096
lukio 1. luokka  / 1109 1106
lukio 2. luokka  / 1112 1119
lukio 3. luokka  / 1125 1122
lukio 4. luokka  / 1138 1135

 

Voit lähettää meille ideoita, kysymyksiä tai kommentteja osoitteeseen kotijakoulu.olari@gmail.com

Tule mukaan toimintaan! OKKYn vuosikokous järjestetään koululla käsityöluokassa ke 20.9.2017 klo 18.

Kiitämme tuestanne yhteisen toimintamme eduksi!

Olarin koulu ja koti yhdistys ry

 

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Jäsenmaksut 2017 – 2018

Terkkuja OKKYn hallitukselta

20170510_200249

OKKYn hallitus kokoontui jälleen kerran meille jo tutussa kässänluokassa 10.5.

Tässä kokouksessa päätimme kevään juhliin liittyvistä asioista. OKKY jakaa ruusut kaikille syksyn ja kevään ylioppilaille, sekä peruskoulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille. Lisäksi myönnetään taito- ja taideaineiden stipendejä sekä kunkin yläkoulun ja lukioluokan ”tsemppari” – stipendit opettajakunnan päätöksen mukaisesti.

Onko sinulla kysymyksiä OKKYn hallitukselle tai jokin kiva idea koulun ja kodin yhteiseen toimintaan. Ota yhteyttä: kotijakoulu.olari@gmail.com tai jätä kommenttisi tämän jutun alle.

OKKYn edustaja on myös mukana syksyllä aloittavien 7.-luokkalaisten vanhempainillassa 18.5. klo 18.

 

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Terkkuja OKKYn hallitukselta